II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA

kategoria: Konferencje - 2016

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

II  OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

z cyklu

KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA

na  temat

EDUKACYJNE  KONTEKSTY  DOŚWIADCZANIA  ŚWIATA SZTUKI

 

termin: 21 listopada 2016 roku

miejsce obrad: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (budynek L)

karta uczestnictwa

komunikat 1

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

Przewodniczące Komitetu Naukowego:

prof. zw. dr hab. Irena Adamek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

dr hab. prof. ATH Izabela Bieńkowska – Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej

 

prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica – Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. zw. dr hab. Iwona Kowalkowska – Akademia Muzyczna w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Katarzyna Krasoń – Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. zw. kwal. I i II st. Piotr Kusiewicz – Akademia Muzyczna w Gdańsku

prof. zw. kwal. I i II st. Eugeniusz Sąsiadek – Akademia Muzyczna we Wrocławiu

prof. zw. dr hab. Ewa Szatan – Uniwersytet Gdański

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas – Politechnika Śląska w Zabrzu

dr hab. prof. AM Jan Borowski – Akademia Muzyczna w Poznaniu

Doc PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. – Uniwersytet w Ostrawie

Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. – Uniwersytet w Ostrawie

dr hab. Prof. ATH Andrzej Gofron – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

dr hab. prof. UAM Jan Grzesiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

dr hab. prof. PWST Izabela Jeżowska – PWST w Krakowie, Filia we Wrocławiu

dr hab. prof.  UZ Lidia Kataryńczuk-Mania – Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. prof. AH Maciej Kołodziejski – Akademia Humanistyczna w Pułtusku

dr hab. prof. AM Krystyna Krzyżanowska-Łoboda – Akademia Muzyczna w Katowicach

dr hab. prof. PAN Anna W. Lipowicz- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. prof. UŚ Hubert Miśka – Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. prof. AM Andrzej Ogórkiewicz – Akademia Muzyczna w Poznaniu

dr hab. Barbara Pazur – Uniwersytet M. Curie Skłodowskiej w Lublinie

Doc. PaedDr. Jana Raclavska, Ph.D. – Uniwersytet w Ostrawie

dr hab. prof. UWM Małgorzata Suświłło – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. prof. ATH Sławomir Sztobryn – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

dr hab. prof. UKW Elżbieta Szubertowska- UKW w Bydgoszczy

dr hab. prof. UŚ Urszula Szuścik – Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. prof. UŚ Jadwiga Uchyła-Zroski – Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. prof. UMCS Agnieszka Weiner – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

dr hab. prof. ATH Ernest Zawada – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej  

dr Ewa Kochanowska – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

dr Ewa Kumik – Akademia Muzyczna w Łodzi

dr  Romualda Ławrowska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Rafał Majzner – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 

ZAŁOŻENIA I CELE KONFERENCJI

Sztuka stanowi przestrzeń nabywania przez człowieka bogatych i zróżnicowanych doświadczeń przeżytych i zapośredniczonych. Spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak to nie one stanowią o istocie sztuki. Obcowanie ze sztuką jest nie tylko środkiem poznawania świata, lecz także stymulatorem zaspokojenia szczególnie istotnej dla człowieka potrzeby doznawania przeżyć przez różne formy wychowania estetycznego. Fakt wielorakiego oddziaływania sztuki na rozwój i funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia zachęcił organizatorów konferencji do podjęcia naukowego namysłu nad jej wpływem i jej powiązaniami z różnymi obszarami i dziedzinami nauki, zwłaszcza z edukacją. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się teorią i praktycznymi rozwiązaniami związanymi z doświadczaniem sztuki przez człowieka, a zwłaszcza do tych, dla których kluczową rolę w edukacji pełni rozwijanie potencjału osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez sztukę.

 PROPONUJEMY DYSKUSJĘ W NASTĘPUJĄCYCH GRUPACH PROBLEMOWYCH:

  1. Doświadczanie świata sztuki w ujęciu pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym itd.
  2. Sztuka w edukacji – edukacja przez muzykę, plastykę, teatr, literaturę, taniec itd.
  3. Percepcja sztuki jako wyzwanie edukacyjne
  4. Twórczość (w) edukacji artystycznej
  5. Rola sztuki w rozwoju i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie
  6. Instytucjonalne i nieformalne doświadczanie świata sztuki
  7. Profilaktyka – diagnoza – terapia a doświadczanie świata sztuki

Mamy nadzieję, że spotkanie uczestników konferencji będzie stanowiło forum wymiany  doświadczeń  między twórcami, artystami a nauczycielami, którzy współtworzą przestrzeń edukacji w zakresie sztuki w ośrodkach akademickich, w instytucjach oświatowych, placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych oraz w instytucjach kultury.

MIEJSCE  KONFERENCJI:

Konferencja odbędzie się budynku głównym (budynek L) Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej , ul. Willowa 2a, 43-309 Bielsko-Biała

WARUNKI UCZESTNICTWA I OPŁATA KONFERENCYJNA:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia oraz wniesienie opłaty konferencyjnej.

KARTĘ ZGŁOSZENIA należy przesłać drogą mailową do dnia 30 września  2016 r.

na adres:   dr Ewa Kochanowska            ewakochanowska.ath@gmail.com

tel. 536-524-259

OPŁATĘ  w wysokości 290 zł (obejmującą udział w konferencji, przerwy kawowe,

obiad, publikację tekstu w recenzowanej monografii) należy wpłacić najpóźniej do dnia 15 października 2016 roku. Szczegóły zostaną podane w komunikacie nr  2, po otrzymaniu karty zgłoszenia.

NOCLEG: osoby, które będą chciały skorzystać z noclegu mogą zarezerwować go w hotelach (wykaz zostanie wysłany po rejestracji)

PUBLIKACJA:

Zbiorowa monografia zostanie przygotowana i wydana po konferencji. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji. Teksty należy przygotować wg określonych zasad (w załączeniu). Artykuły należy złożyć w wersji drukowanej w dniu konferencji oraz przesłać drogą elektroniczną (opisane – imię i nazwisko, telefon i mail). Objętość tekstu ze streszczeniami i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim oraz bibliografią nie może przekraczać 12 stron.

Komitet Organizacyjny:

przewodniczący:  dr Ewa Kochanowska

dr Rafał Majzner                                             

 sekretarze konferencji: dr Monika Miczka-Pajestka

dr Justyna Modrzejewska

dr Agnieszka Przybyła-Dumin

mgr Dominika Machnio

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.