Zaproszenie na konferencję KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA

kategoria: Konferencje

Zapraszamy do wzięcia udziału w

VI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA:

Wokół kompetencji kluczowych w edukacji.

Konferencja – pod patronatem JM Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dr hab. Jacka Nowakowskiego, prof. ATH – odbędzie się w formie zdalnej w dniu 17 maja 2021 roku.

Tegoroczne spotkanie naukowe stanowi kontynuuję poszukiwania kierunków pożądanych zmian w edukacji. Złożony charakter współczesnej rzeczywistości, wymagania nieustannie rozwijającego się społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa uczącego się przez całe życie w sieci społecznej i informatycznej powodują, że zaistniała potrzeba posiadania przez człowieka nowego zasobu kompetencji, określanych jako kompetencje kluczowe. Nacisk na ich realizację pojawił się już w 2006 r., kiedy Rada Europejska wydała zalecenia i uzasadniła potrzebę ich kształtowania i rozwijania w procesie uczenia się przez całe życie. Zakłada się, że kompetencje kluczowe, na które składają się wiedza, umiejętności i postawy, sprzyjają samorealizacji jednostki, uruchamiają jej aktywną postawę obywatelską, pomagają w procesie integracji społecznej, a w przyszłości ułatwiają odnalezienie się na rynku pracy.

Komunikat KME 2021

Druk zgłoszenia KME 2021

Instrukcja redakcyjna

Program

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.