Dzień Otwarty ATH online!!!!!!

kategoria: Ogólnouczelniane
W programie: wywiady z prezydentem miasta Bielsko-Biała i pracodawcami, ATH oczami studentów i wykładowców oraz uroki życia studenckiego! Serdecznie zapraszamy przed monitory 13 kwietnia!

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.