Podziękowania KN Forum Pedagogicznego

kategoria: Dydaktyka

Koło Naukowe FORUM PEDAGOGICZNE serdecznie dziękuje za tak liczne uczestnictwo w V Naukowej Konferencji z cyklu: Nauczyciel i uczeń w działaniu. Tegoroczna Konferencja była szczególna, ponieważ w trójnasób zintegrowała świat nauki i praktyki edukacyjnej. Pierwszą część reprezentowali pracownicy Instytutu Pedagogiki, drugą- studenci Koła Naukowego FORUM PEDAGOGICZNE, trzecią: nauczyciele-metodycy z Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Wzajemna wymiana myśli pedagogicznej, zaprezentowana przez teoretyczne i praktyczne aspekty, zaowocowała transferem doświadczeń, i chęcią kontynuacji wydarzenia w przyszłości. Studenci mieli okazję zaprezentować swoje dzieło w postaci pierwszych prób piśmienniczych w trzecim tomie naukowej monografii redakcyjnej – to wyjątkowo rozwojowe przedsięwzięcie studentów pedagogiki!

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.