Tytuł profesorski dla Ernesta Zawady

kategoria: Ogólnouczelniane
W dniu 6 kwietnia br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH Ernest Zawada otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy tytuł profesorski.
Postanowieniem z dnia 11 maja 2020 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł profesora sztuki dr. hab. Ernestowi Zawadzie. W związku restrykcjami pandemicznymi uroczyste wręczenie aktu nominacyjnego odbyło się dopiero w tym roku.

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.