VII KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA

kategoria: Konferencje 2022

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

w

VII  OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

z  cyklu :   KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA

na  temat :                       Edukacja wobec zagrożeń  i wyzwań XXI wieku

 pod patronatem  JM Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

dra hab. Jacka Nowakowskiego, prof. ATH

termin: 14 listopada 2022 roku

miejsce obrad: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

(konferencja w formie hybrydowej)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

KOMITET ORGANIZACYJNY

PLANOWANY PROGRAM  KONFERENCJI:

10.00 – 10.15 otwarcie konferencji

10.15-12.00 I sesja plenarna

12.00-12.30 przerwa na kawę

12.30-14.00 II sesja plenarna

14.00-15.00 przerwa obiadowa

15.00-18.00 obrady w sekcjach/panele metodyczne

18.00 podsumowanie i zakończenie konferencji

GRUPY PROBLEMOWE

WARUNKI  UCZESTNICTWA  I   OPŁATA  KONFERENCYJNA:

PŁATNOŚĆ I PUBLIKACJA

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia przez formularz forms do dnia 15 października 2022 roku

Aby dokonać rejestracji, proszę kliknąć i wypełnić ZGŁOSZENIE

KONTAKT:

dr hab. Rafał Majzner, prof. ATH – rmajzner@ath.bielsko.pl

mgr Dominika Machnio – dmachnio@ath.bielsko.pl

Komunikat

 

 

 

 

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.