Język-Edukacja-Inkluzja

kategoria: Konferencje 2022

Instytut Pedagogiki we współpracy

z Instytutem Neofilologii

Akademii Techniczno-Humanistycznej  w Bielsku-Białej
serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Język-Edukacja-Inkluzja. Realne wyzwania placówek oświatowo–wychowawczych, nauczycieli i rodziny

 KONFERENCJA  ZOSTAŁA   OBJĘTA  PATRONATEM

JM Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej  dr hab. inż. Jacka Nowakowskiego, prof. ATH

 Miejsce konferencji:

Tryb zdalny- platforma MS TEAMS

Termin konferencji: 06.12.2022

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie zgłoszenia przez formularz forms do dnia 20.10.2022 r. Aby dokonać rejestracji, proszę kliknąć i wypełnić ZGŁOSZENIE w terminie do 30.09. 2022 r. 

GRUPY TEMATYCZNE KONFERENCJI

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

PŁATNOŚCI I PUBLIKACJA

Kontakt: konferencjabielsko@op.pl

Szczegółowe informację: https://iconf-pedagogy.ath.bielsko.pl/

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.