dr Rafał Kojs

      numer pokoju B123
      telefon 33/827-92-99
      mail: rkojs@ath.bielsko.pl

 

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

 

Zainteresowania badawcze skupiają się wokół: pedagogiki twórczości; aktywizacji uczniów w procesie kształcenia; inspirowania działań twórczych poprzez zadania; edukacyjnych walorów gier i zabaw; twórczości plastycznej dzieci –  sposobów jej analizy i prezentowania; dziecięcej ekspresji plastyczno-literackiej; edukacyjnych aspektów form teatralnych, dramowych oraz dramy plastycznej; integracji działań edukacyjnych poprzez zabawy twórcze.

W publikacjach porusza zagadnienia związane z aktywnością twórczą dzieci w wieku wczesnoszkolnym, uspołeczniającymi funkcjami gier i zabaw, a także  rolą sztuki w integrowaniu i uprzystępnianiu treści nauczania.

 

Wybrane publikacje:

Aktywność plastyczno-techniczna w kształceniu początkowym, [w:] Dziedziny kształcenia w klasach I-III, red. Marzenna Magda-Adamowicz, Lidia Kateryńczuk-Mania, Warszawa 2013;

Zadania rozwojowe jako wyznacznik kształcenia, [w:] Wybrane zagadnienia jakości kształcenia i dokształcania, red. Eugenia Rostańska, Dąbrowa Górnicza 2014;

Zabawa w rozwoju i edukacji dziecka, [w:] Wspieranie rozwoju małego dziecka, red. Joanna Skibska, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2014;

Twórcza aktywność artystyczno-zabawowa dziecka w edukacji zintegrowanej, [w:] Nauczyciel we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Diagnozy, poszukiwania, inspiracje, red. Rafał Majzner, Toruń 2020

 

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.