Przygotowanie Pedagogiczne

 

Nazwa studiów podyplomowych: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Data rozpoczęcia: październik 2022

Cel studiów: absolwenci studiów  uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu (przedmiotów) na etapie (etapach) edukacyjnych zgodnie z dyscypliną na dyplomie i poziomem ukończonych studiów wyższych:

– nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych

– nauczyciel języków obcych

– inne (po skonsultowaniu z Kierownikiem studiów)

Grupa docelowa: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwenci studiów wyższych kierunków i specjalności innych niż pedagogiczne (bez przygotowania pedagogicznego), którzy pragną uzyskać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i innych placówkach oświatowych w zakresie nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz jako nauczyciele języków obcych.

Cena: 3900 zł (3 x 1300 zł)

Ilość godzin – 460 godzin zajęć + 150 godz. praktyk

Czas trwania studiów: 3 semestry

Brak wpisowego!

Zajęcia dydaktyczne maksymalnie dwie soboty i niedziele w miesiącu

Profesjonalna kadra pedagogiczna

Opis warunków uczestnictwa

Rejestracja: do 20 września 2022 roku (decyduje kolejność zgłoszeń)

Złożenie dokumentów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe logują się nas stronie studiów podyplomowych http://www.pedagogika.ath.bielsko.pl/, a następnie składają następujące dokumenty (budynek B pokój 116 lub 110):

  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. odpisu dyplomu (dyplomów) ukończenia wyższych studiów (licencjackich, magisterskich lub licencjackich i magisterskich) potwierdzającego posiadanie przygotowania merytorycznego do prowadzenia przedmiotu
  4. 1 zdjęcie.

Osoby kontaktowe:

mgr Dominika Machnio tel. 609057103, mail: dmachnio@ath.bielsko.pl

prof. ATH dr hab. Ewa Kochanowska tel. 511 778 162, mail: ekochanowska@ath.bielsko.pl

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.