Logopedia

Podyplomowe Studia Logopedii z Komunikacją Alternatywną obejmują 660 godzin zajęć w tym 80 godzin praktyk logopedycznych. Celem studiów kwalifikacyjnych jest wykształcenie logopedy, który będzie przygotowany do wykonywania pracy.

Potrzeba utworzenia studiów o takim charakterze została podyktowana przez problemy w sferze komunikacji werbalnej, które negatywnie wpływają na ogólny rozwój człowieka. Złożone dysfunkcje rozwojowe w określonych przypadkach wymagają zastosowania komunikacji alternatywnej, dostosowanej do indywidualnych możliwości człowieka, przez co umożliwiającej kontakt z otoczeniem. Program nauczania Podyplomowych Studiów Logopedii z Komunikacją Alternatywną przewiduje między innymi 100 godzin dydaktycznych dotyczących alternatywnych metod komunikacji

Studia trwają cztery semestry i kończą się złożeniem egzaminu końcowego.

Liczba godzin: 580 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz 80 godz. praktyk.

Odpłatność: 1500 zł za semestr, istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

Kandydat powinien:

 • mieć ukończone studia wyższe (nauki humanistyczne, społeczne, medyczne);
 • posiadać zaświadczenie od logopedy stwierdzające przydatność kandydata do studiów logopedycznych i wykonywania w przyszłości zawodu logopedy;
 • posiadać prawidłowy wynik badania audiometrycznego słuchu z opisem;
 • posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów;
 • być zainteresowanym pracą z osobami z dysfunkcjami w zakresie mowy i języka;
 • być otwartym, posiadać wysoką kulturę osobistą, wyróżniać staranną wymową, być zainteresowanym wiedzą z pogranicza językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny ze szczególnym uwzględnieniem neurologii.

Warunki rekrutacji:

 1. Termin rekrutacji – od dnia 1 czerwca 2018 do dnia 30 września 2018 roku
 2. Rejestracja na studia podyplomowe
 3. Miejsce składania  lub wysyłki dokumentów –
  Akademia Techniczno-Humanistyczna
  Wydział Humanistyczno-Społeczny
  Podyplomowe Studia Logopedii z Komunikacją Alternatywną
  ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, pok. L-212

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 1. Podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego
  Pobierz plik / podanie-do-dziekana.docx
 2. Kwestionariusz osobowy (proszę wydrukować dwustronnie)
  Pobierz plik / kwestionariusz-osobowy.doc
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu;
 4. Jedno zdjęcie wklejone w lewy górny róg kwestionariusza;
 5. Ksero dowodu osobistego;
 6. Zaświadczenie od logopedy stwierdzające przydatność kandydata do studiów logopedycznych i wykonywania w przyszłości zawodu logopedy;
 7. Wynik badania audiometrycznego słuchu z opisem.

Więcej informacji na stronie www.logopedia.ath.bielsko.pl

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.