dr Agnieszka Roszkowska

numer pokoju B110
telefon 33/827-92-99
mail:aroszkowska@ath.bielsko.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Psycholog, doktor nauk humanistycznych. Od ponad 20 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami prowadząc prywatny gabinet psychologiczny. Pracowałam także z uczniami i nauczycielami jako psycholog szkolny W obszarze moich zainteresowań naukowych pozostaje tematyka rozwoju człowieka w cyklu życia, diagnozy dzieci krzywdzonych (przemocą fizyczną, psychiczną i seksualną), relacje w rodzinie a także problem agresji i autoagresji dzieci i młodzieży.
Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, European Association of Psychology and Law

Wykaz najważniejszych publikacji z lat 2012-2017

  1. Roszkowska A., Trepka – Starosta, Kucharewicz J. „Hierarchia wartości a uczestnictwo w podkulturze przestępczej (na przykładzie nastoletnich sprawców przestępstw.” Przegląd Filozoficzny, PAN Warszawa 2012
  2. Roszkowska A,(2015) Psychologiczne uwarunkowania podatności na sugestię, w: Wojciechowski B. (red) Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań. Wydawnictwo Difin
  3. Roszkowska A., Trepka- Starosta J.,(2015) Proces diagnozowania i model opiniowania dziecka – ofiary przemocy seksualnej., w: Rode D. (red) Modele psychologicznego opiniodawstwa w sprawach karnych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
  4. Trepka –Starosta J., Roszkowska A. (2016) Zagrożone rodzicielstwo. Sytuacja ojców starających się o kontakty ze swoimi dziećmi po rozwodzie. W: Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa. Aspekty psychologiczne. Danuta Rode (red) Difin
  5. Trepka –Starosta J., Roszkowska A. (2016) Zagrożone rodzicielstwo. Sytuacja ojców starających się o kontakty ze swoimi dziećmi po rozwodzie. W: Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa. Aspekty psychologiczne. Danuta Rode (red) Difin
  6. Trepka –Starosta J., Roszkowska A. (2016) Psychologiczno – pedagogiczne przesłanki kwalifikowania rodziców adopcyjnych – zasady obowiązujące w procedurach adopcyjnych. W: Czerederecka A (red) Standardy Opiniowania Psychologicznego w sprawach o rodzinnych i opiekuńczych
  7. Roszkowska A, Trepka – Starosta J (2016) On Autism and Some Factors Conditioning the Quality of Life in Families of Autistic Children w: Jurnal of human Dignity and Wellbeing 2(2)/2016
  8. Roszkowska A, Trepka – Starosta J (2017) Sposoby rozumienia zjawiska przemocy przez młodzież wychowywaną w środowisku rodzinnym lub instytucjonalnym z uwzględnieniem postaw rodzicielskich środowiska wychowawczego. . I. Bieńskowska, J.Modrzejewska (red) Psychoprofilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Kraków- Bielsko – Biała (tom1)
  9. Roszkowska A (2017) Psychologiczna analiza sposobów dokonywania samouszkodzeń przez dorastającą młodzież. I. Bieńskowska, J.Modrzejewska (red) Psychoprofilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Kraków- Bielsko – Biała (tom2)

 

 

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.