dr Roman Waluś

 

   

 

 

 

 

 

 

 

nr pokoju: B123
telefon:  33 82-79-299
mail: rwalus@ath.bielsko.pl
         ronin21@op.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent studiów Magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Kierunek: Prawo. Specjalność: Prawo karne. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych oscyluje wokół zagadnień związanych z szeroko pojmowaną resocjalizacją, prawnym postępowaniem w sprawach nieletnich i jego związkach z prawem karnym, rodzinnym i cywilnym (zagadnienia przestępczości nieletnich, dysfunkcjonalności rodziny, wpływu środowiska na  występowanie zachowań destrukcyjnych i ryzykownych wśród dzieci i młodzieży). Zainteresowania badawcze  obejmują również tematykę związaną z  problematyką patologii społecznych (przy szczególnym uwzględnieniu zagadnień patologii narkomanii i roli nauczyciela w  profilaktyce i podejmowaniu działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia zachowań ryzykownych wśród uczniów).

W publikacjach porusza kwestie zachowań negatywnych jakie występują wśród nieletnich, wskazuje na kierunki postępowania przy stosowaniu określonych prawem środków wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych. Odnosi się do zagadnień szeroko rozumianych uzależnień i ich wpływu na rozwój i funkcjonowanie dzieci i młodzieży.

Wybrane publikacje:
Monografia:Nauczyciel i uczeń w przestrzeni społecznej.
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2020 ISBN: 978-83-8095-731-2

Artykuły:
„Kwalifikacje i kompetencje policjanta wychowawcy w aspekcie czynności podejmowanych wobec nieletnich w policyjnej izbie dziecka” w: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni społecznej.
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2020 ISBN: 978-83-8095-731-2

Instrumenty prawne stosowane w przypadkach przestępczości nieletnich. [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 2015, ISSN 1803-5663.

Przestrzeń życia współczesnego dziecka/ucznia. Szanse i zagrożenia, [w:] E. Kochanowska, J. Skibska (red.) Nauczyciel wobec wyzwań współczesności. Dylematy, poszukiwania, inspiracje. Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2013. ISBN 978-83-63713-62-1

Zagrożenie narkomanią wśród młodzieży szkolnej na terenie Bielska-Białej, [w:] A. Osierda (red.) Bezpieczeństwo lokalne – Zagrożenia, integracja, strategia działania, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2008. ISBN 978-83-60430-12-5

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.