dr Agnieszka Michalkiewicz-Gorol

nr pokoju: B123
telefon:  33/827-92-99
mail:amichalkiewicz@ath.bielsko.pl

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, absolwentka filologii klasycznej Uniwersytetu Śląskiego. Pracuje jako adiunkt w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz w I LO im. M. Kopernika w Bielsku-Białej. Do zainteresowań badawczych należą między innymi zjawiska kultury współczesnej, w których obecny jest pierwiastek tradycji antyku czy średniowiecza, nawiązanie do społecznych, filozoficznych i pedagogicznych rozstrzygnięć minionych epok. Pisze artykuły i szkice dotyczące głównie historii wychowania. Publikowała między innymi w „Kontekstach Kultury” i „Studiach z Filozofii Polskiej”.

Wybrane publikacje:

Michalkiewicz-Gorol A., Czy dziecko może być samodzielne? Jak wiele jest do zrobienia w tym obszarze? Kilka refleksji z praktyki pedagogicznej [w:] Agnieszka Twaróg-Kanus, Anna Borzęcka (red.), Nauczyciel i uczeń – dobre praktyki w przestrzeni edukacji i rozwoju, Adam Marszałek 2021 (publikacja w druku).

Michalkiewicz-Gorol A., Wymiar aksjologiczny paidei w rozważaniach Sebastiana Petrycego z Pilzna, IMPULS, Kraków 2020.

Michalkiewicz-Gorol A., PR i modus transferendi tekstów Arystotelesa przyjęte przez Sebastiana Petrycego z Pilzna, „Studia z Filozofii Polskiej”, 2020, nr 14, s. 179-190.

Michalkiewicz-Gorol A, Język rozważań Sebastiana Petrycego z Pilzna o wychowaniu i edukacji bez kobiet i nie dla kobiet, „Podstawy Edukacji”, 2019, nr 12, s. 95-107.

Michalkiewicz-Gorol A., Wizerunek nauczyciela w perspektywie współczesnych przemian kulturowych i społecznych [w:] Joanna Skibska (red.), Nauczyciel i uczeń w kontekście społecznych przemian i oczekiwań​, IMPULS, Kraków 2019, s. 47-58.

Michalkiewicz-Gorol A., Inspiracje kulturą antyku i średniowiecza w cyklu powieści „Pieśń lodu i ognia” George’a R.R. Martina, „Konteksty Kultury” 2015, nr 12, s. 276-290.

Michalkiewicz-Gorol A., Sebastian Petrycy i Izokrates – rozważania dialektyczne i retoryka, „Studia z Filozofii Polskiej” 2015, nr 10, 149-162.

Michalkiewicz-Gorol A., Rola przykładu w formowaniu charakteru w ujęciu Sebastiana Petrycego z Pilzna. Od XVII do XXI Wieku; w: Edukacja dziecka wobec wyzwań i zagrożeń ponowoczesności, red. Cecylia Langier, Krzysztof Śleziński, materiały z konferencji naukowej; Wydawnictwo Scriptum, Bielsko-Biała – Katowice – Kraków 2014, s.159-178, ISBN 978-83-64028-60-1.

Michalkiewicz-Gorol A., Wychowanie małego dziecka według Sebastiana Petrycego. Od renesansu do współczesności; [w:] Współczesne problemy i wyzwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. Cecylia Langier, Wydawnictwo Kolegium Nauczycielskiego Bielsko-Biała 2013, s. 99-117, ISBN 978-83-930362-6-4.

 

 

 

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.