dr Agnieszka Michalkiewicz-Gorol

  nr pokoju: B123
telefon:  33/827-92-99
mail:amichalkiewicz@ath.bielsko.pl

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, absolwentka filologii klasycznej Uniwersytetu Śląskiego. Pracuje jako adiunkt w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz w I LO im. M. Kopernika w Bielsku-Białej. Do zainteresowań badawczych należą między innymi zjawiska kultury współczesnej, w których obecny jest pierwiastek tradycji antyku czy średniowiecza, nawiązanie do społecznych, filozoficznych i pedagogicznych rozstrzygnięć minionych epok. Pisze artykuły i szkice dotyczące głównie historii wychowania. Publikowała między innymi w „Kontekstach Kultury” i „Studia z Filozofii Polskiej”.

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.