Studia I stopnia PWiP

 

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika

Załączniki 1-3 w związku z COVID-19 obowiązujące w roku akademickim 2020/21

Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 1. REGULAMIN-PWiP
 2. Cele i zadania praktyk
 3. Załącznik nr 1 porozumienie
 4. Załącznik nr 2 skierowanie
 5. Załącznik nr 3 karta przebiegu praktyk
 6. Załącznik nr 4 arkusz hospitacji poradnia/placówka
 7. Załącznik nr 5 arkusz hospitacji przedszkole
 8. Załącznik nr 6 arkusz obserwacji kl I-III
 9. Załącznik nr 7 opinia o studencie
 10. Załącznik nr 8 scenariusz zajęć kl I-III
 11. Załącznik nr 9 scenariusz przedszkole
 12. Załącznik nr 10 opinia o studencie – praktyka ciągła
 13. Załącznik nr 11 karta praktyk studenta
 14. Załącznik nr 12 karta oceny praktyk
 15. Załącznik nr 13 scenariusz kolonie
 16. Załącznik nr 14 opinia o studencie praktyka kolonijna

Specjalność: Resocjalizacja

Załączniki 1-3 w związku z COVID-19 obowiązujące w roku akademickim 2020/21

 1. Regulamin Reso
 2. Cele i zadania
 3. Załącznik nr 11 porozumienie
 4. Załącznik nr 12 skierowanie
 5. Załącznik nr 13 karta przebiegu praktyk
 6. Załącznik nr 14 arkusz hospitacji poradnia/placówka opiekuńczo-wychowawcza
 7. Załącznik nr 15 arkusz hospitacji placówka resocjalizacyjna
 8. Załącznik nr 16 opinia o studencie praktyka śródroczna poradnia/placówka opiekuńczo-wychowawcza
 9. Załącznik nr 17 opinia o studencie praktyka śródroczna placówka resocjalizacyjna
 10. Załącznik nr 18 scenariusz zajęć resocjalizacyjnych
 11. Załącznik nr 19 opinia o studencie praktyka ciągła
 12. załącznik nr 20 karta praktyk studenta
 13. załącznik nr 21 karta oceny praktyk

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.