Koła naukowe

Koło Naukowe Pracowników Naukowych i Studentów Pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej FORUM PEDAGOGICZNE działa aktywnie od 2010 roku. Jego podstawowym celem jest popularyzowanie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych z zakresu pedagogiki i dziedzin pokrewnych, w tym w szczególności psychologii oraz filozofii edukacji. Do koła naukowego należą studenci oraz pracownicy uczelni, którzy spotykając się wspólnie na zebraniach koła prezentują wyniki prowadzonych badań, wygłaszają referaty, omawiają nowości w zakresie literatury naukowej i popularnonaukowej oraz zachęcają do działań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, realizowanym szczególnie w środowisku lokalnym. Każde spotkanie ma charakter tematyczny, poświęcone jest określonemu zagadnieniu naukowemu. Koło aktywnie uczestniczy w organizacji konferencji naukowych, a także spotkaniach z przedstawicielami innych kół naukowych, specjalistami oraz przedstawicielami samorządów i organizacji kulturalnych działających w regionie.
Dzięki aktywnemu uczestnictwu w pracach koła student ma możliwości rozwijania swoich zainteresowań i pasji, aktualizowania wiedzy, uczestnictwa w konferencjach oraz wyjazdach terenowych. Przyjęcia członków dokonuje zarząd koła na podstawie złożonej deklaracji. Zapraszamy wszystkich studentów do zapoznania się ze statutem koła i jego działalnością.

Pliki do pobrania w formacie pdf:

Relacja z warsztatów metodycznych

Terapia dźwiękiem wg metody Petera Hess’a z użyciem mis terapeutycznych” 

Marcowe spotkanie – „Eksperymenty z wodą”

Semestr zimowy 2017/2018


Koło Naukowe FOCUS, działające przy Katedrze Pedagogiki zrzesza studentów wszystkich wydziałów ATH, zainteresowanych sztuką fotografii. Celem jego istnienia jest popularyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowo-technicznych z zakresu fotografii i sztuk wizualnych. Członkowie koła spotykają się cyklicznie na zajęciach warsztatowych, realizują ćwiczenia studyjne, prezentują efekty swych działań, wygłaszają referaty i omawiają nowości z zakresu literatury fachowej dotyczące fotografii. Spotkania tematyczne o charakterze edukacyjno-wychowawczym dotyczą twórczych efektów działań członków koła. Realizowane przez nich prace są komentowane i eksponowane w Galerii Akademickiej ATH oraz multimedialnie w Akademickim Centrum Informatyki. Członkowie koła aktywnie uczestniczą w realizacji swych zadań spotykając się ze specjalistami z dziedziny fotografii m. in. prof. Witoldem Jacykowem. Biorą udział w konkursach fotograficznych, uzyskując nagrody i wyróżnienia. Dzięki uczestnictwu w pracach koła studenci mają możliwość rozwijania swoich twórczych pasji. Przyjęcia nowych członków dokonuje zarząd koła na podstawie złożonej deklaracji.Zainteresowanych studentów zapraszamy do zapoznania się ze statutem koła i jego dotychczasową działalnością.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.