Studia mgr uzupełniające

Przypominamy, że przed rozpoczęciem praktyk w przedszkolu studenci zobowiązani są do wykonania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych i uzyskania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego (dawna książeczka sanepidowska). Uczelnia nie wystawia w tym celu skierowań, koszt badań pozostaje po stronie studenta.

Specjalność: Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

Załączniki 1-3 w związku z COVID-19 obowiązujące w roku akademickim 2020/21

 1. Regulamin praktyk EEiTP
 2. Załącznik nr 1 porozumienie
 3. Załącznik nr 2 skierowanie
 4. Załącznik nr 3 karta przebiegu praktyk
 5. Załącznik nr 4 arkusz hospitacji poradnia/placówka
 6. Załącznik nr 5 arkusz hospitacji przedszkole
 7. Załącznik nr 6 arkusz obserwacji kl I-III
 8. Załącznik nr 7 scenariusz zajęć korek-kompensacyjnych
 9. Załącznik nr 8 scenariusz przedszkole
 10. Załącznik nr 9 scenariusz zajęć  kl I-III
 11. Załącznik nr 10 opinia o studencie
 12. Załącznik nr 11 opinia o studencie praktyka ciągła
 13. Załącznik nr 12 karta praktyk studenta
 14. Załącznik nr 13 karta oceny praktyk
 15. Załącznik nr 13 scenariusz kolonie
 16. Załącznik nr 14 opinia o studencie praktyka kolonijna

Specjalność: Edukacja elementarna i wczesne wspomaganie rozwoju

 1. Regulamin praktyk
 2. Załącznik nr 2 skierowanie
 3. Załącznik nr 3 karta przebiegu praktyk
 4. Załącznik nr 4 arkusz hospitacji_poradnia/placowka
 5. Załącznik nr 5 arkusz hospitacji przedszkole
 6. Załącznik nr 6 arkusz obserwacji kl I-III
 7. Załącznik nr 7 scenariusz zajęć wczesne wspomaganie rozwoju
 8. Załącznik nr 8 scenariusz przedszkole
 9. Załącznik nr 9 scenariusz zajęć kl I-III
 10. Załącznik nr 10 opinia o studencie
 11. Załącznik nr 11 opinia o studencie praktyka ciągła
 12. Załącznik nr 13 scenariusz kolonie
 13. Załącznik nr 14 opinia o studencie praktyka kolonijna

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.