Sudia jednolite magisterskie PPiW

Przypominamy, że przed rozpoczęciem praktyk w przedszkolu studenci zobowiązani są do wykonania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych i uzyskania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego (dawna książeczka sanepidowska). Uczelnia nie wystawia w tym celu skierowań, koszt badań pozostaje po stronie studenta.

Do pobrania:

Regulamin praktyk PPiW z załacznikami.

Załączniki 1-3 w związku z COVID-19 obowiązujące w roku akademickim 2020/21

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.