Sudia jednolite magisterskie PPiW

Przypominamy, że przed rozpoczęciem praktyk w przedszkolu studenci zobowiązani są do wykonania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych i uzyskania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego (dawna książeczka sanepidowska). Uczelnia nie wystawia w tym celu skierowań, koszt badań pozostaje po stronie studenta.

Wszystkie dokumenty i załączniki dotyczą zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych*

Porozumienie zbiorowe

Porozumienie indywidualne

Regulamin praktyk PPiW z załacznikami

Schemat organizacji sem. II-V

Schemat organizacji sem. VI-IX

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

Załącznik nr 18

* Jeśli pobieranie plików „nie działa”, to proszę sprawdzić folder POBRANE lub zmienić przeglądarkę

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.