Forum Pedagogiczne

Koło Naukowe FORUM PEDAGOGICZNE działa aktywnie w myśl: DZIAŁANIE TO KLUCZ DO ROZWOJU.

Celem Koła jest popularyzowanie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych z zakresu pedagogiki. Każde spotkanie to działanie o charakterze edukacyjnym i praktycznym, poświęcone określonemu zagadnieniu naukowemu. Forumowicze organizują cykl naukowych Konferencji: Nauczyciel i uczeń w działaniu, na których wygłaszają referat i piszą artykuły, które są wydane w postaci monografii. Studenci integrują się ze środowiskiem lokalnym w postaci wolontariatów i akcji edukacyjno – rozwojowych w myśl RAZEM TWORZYMY NASZ ROZWÓJ!

Przewodnicząca Koła Naukowego o FORUM PEDAGOGICZNYM:

Forum pedagogiczne gromadzi studentów, którzy mają ochotę rozwijać własne zainteresowania pedagogiczne i zdolności dydaktyczne.

Praca w Kole Naukowym składa się z dwóch części – w pierwszym okresie koncentruje się na przygotowaniu corocznej konferencji zatytułowanej „Nauczyciel i uczeń w działaniu”. Kontynuacją, a zarazem zwieńczeniem naszej pracy jest publikacja naukowa o takim samym tytule. Zmierzenie się z tego rodzaju pracą jest niewątpliwie dużym wyzwaniem dla studentów, aczkolwiek jej rezultaty są często bardzo satysfakcjonujące i jeszcze bardziej pomagają uwierzyć w swoje możliwości.
Druga część roku akademickiego poświęcona jest przede wszystkim rozwijaniu kompetencji przydatnych w pracy pedagogicznej. Są to liczne spotkania ze specjalistami a także warsztaty przyczyniające się do naszego pełniejszego rozwoju.

Zapisy na warsztaty oraz pytania prosimy kierować na adresy mailowe: kolonaukowefp@gmail.com
oraz do przewodniczącej Koła Naukowego FORUM PEDAGOGICZNE Julii Kubery jk056436@student.ath.bielsko.pl)

Zapraszamy do rozwojowych spotkań i współpracy 😊

Zapraszamy na warsztaty

Pliki do pobrania w formacie pdf:

Relacja z warsztatów metodycznych

Terapia dźwiękiem wg metody Petera Hess’a z użyciem mis terapeutycznych” 

Marcowe spotkanie – „Eksperymenty z wodą”

Semestr zimowy 2017/218


 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.