Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Bielsku-Białej

Zarząd Oddziału:

przewodniczący –
z-ca przewodniczącego – dr hab. Ewa Kochanowska, prof. ATH
sekretarz – dr Justyna Wojciechowska

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący – dr hab. Monika Miczka-Pajestka, prof. ATH
członkowie – dr Agnieszka Przybyła-Dumin, mgr Joanna Lorenc

Członkowie:

dr hab. Ewa Kochanowska, prof. ATH

dr hab. Monika Miczka-Pajestka, prof. ATH

dr hab. Izabela Bieńkowska, prof. ATH

dr hab. Rafał Majzner, prof. ATH

dr Anna Borzęcka

dr Gabriela Machaczek

dr Justyna Modrzejewska

dr Agnieszka Przybyła-Dumin

dr Agnieszka Twaróg-Kanus

dr Justyna Wojciechowska

dr Roman Waluś

mgr Anna Gaweł

mgr Joanna Lorenc

mgr Dominika Machnio

 

 

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.