dr Karolina Kantyka-Dziwisz

dr Karolina Kantyka-Dziwisz

nr pokoju: B123

telefon: 33/827-92-99

mail: kkantyka@ath.bielsko.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwentka studiów Magisterskich w  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Specjalność: Muzykoterapia jak również studiów Magisterskich w Uniwersytecie Śląskim,  Kierunek: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Oligofrenopedagogika.

Pedagog specjalny, pedagog edukacji wczesnoszkolnej, muzykoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel edukacji muzycznej.

Posiada doświadczenie w pracy nauczycielskiej i muzykoterapeutycznej  z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym, a także w zakresie prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

Jest autorką Innowacji pedagogicznych: Zagrajmy razem oraz Muza dla muzy oraz współautorką Projektu edukacyjnego Spotkania w krainie barw i dźwięków.

 

Zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień związanych z dzieckiem z niepełnosprawnością, dzieckiem o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wykorzystaniem  muzykoterapii w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy pedagoga specjalnego, a także terapią integracji sensorycznej.

 

Wykaz publikacji:

Kantyka-Dziwisz K., Kowalska-Kantyka M., Projekt zajęć logarytmicznych z wykorzystaniem środków audiowizualnych u dzieci z niepełnosprawnością, w: Dylematy i wyzwania edukacji. Wybrane problemy., red. D. Morańska, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”,  Toruń-Sosnowiec 2020, s. 101-122. ISBN 978-83-63955-83-0.

Kantyka-Dziwisz K., Kisiel M., Nauczyciel kreatorem działań muzyczno-terapeutyczno-edukacyjnych w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w: Nauczyciel we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Diagnozy, poszukiwania, inspiracje.,  red. R. Majzner, Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 2020, s. 281-297, ISBN978-83-8180-380-9.

Kantyka-Dziwisz K.,  Pedagog specjalny w obliczu wyzwań muzykoterapeutycznych – ograniczenia, możliwości, perspektywy., „Ars Inter Culturas”. Vol. 7 (2018), s. 297-300., ISSN 2083-1226.

Kantyka K., Muzyka jako medium porozumienia między terapeutą a uczniem, „Nauczyciel i szkoła”, Vol 59 (2016 ) nr 1, s. 249-265., ISSN 1426-9899

Kantyka K., Versatility of Music Therapy – Multifaceted Work of a Therapist, w: Inovacie v teorii a praxi vychovnej a komplexnej rehabilitacie osob so zdrowotnym postihnutim, red., P. Krajcic, M. Lezo, M. Fuchsova, Wydawnictwo IRIS, Bratislava 2014, s. 369-378. ISBN 978-80-89726-28-8.

Kantyka K., Muzykoterapia społecznościowa w pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera, w: Osoba niepełnosprawna w procesie rehabilitacji, red., H. Żuraw, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Warszawa 2014, s. 185-196. ISBN 978-83-62902-15-6.

Kantyka K., Muzykoterapia holistyczna w nurcie społecznościom w świetlicy socjoterapeutycznej, w: Muzykoterapia stałość i zmiana, red., P. Cylulko, J. Gładyszewska-Cylulko, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 301-316. ISBN 978-83-86534-80-7.

Kantyka K., Muzykoterapia w pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera w: Integrowanie działań pedagogiczno-artystycznych w edukacji elementarnej, red., M. Kisiel, H. Hetmańczyk-Bajer, Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014,  s. 220-229, ISBN  978-83-929881-6-8.

Kantyka K., Muzykoterapia grupowa w świetlicy socjoterapeytycznej, w: Tradycja i nowoczesność – funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie, red., Małgorzata Kowalska-Kantyka, Agnieszka Lewko, Ružomberok 2013, s. 229-239 ISBN 978-80-561-0053-0.

Kantyka K., Muzykoterapia a rozwój dziecka z dysleksją rozwojową, w: Tendencje i konteksty edukacyjno-rewalidacyjne. Wykładnia teoretyczna i empiryczna, red., Adam Stankowski, Verbum, Ruzemberok 2012, s. 110-117, ISBN 978-80-8084-939-9.

Kantyka K., Rola piosenki w terapii, w: Pedagogicke aspekty diagnostiky a poradenstva v teorii a praxi specialnej pedagogiky, red., A. Stankowski, Verbum, Ruzomberok 2011, s. 93-104, ISBN 978-80-8084-797-5.

Kantyka K., Logorytmika jako forma wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Terapia przez Sztukę, NR 1(5)2014,  Polskie Stowarzyszenie Terapii przez Sztukę, 2014, s. 13-20.

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.