dr hab. Andrzej Gofron, prof. ATH

nr pokoju: B123
telefon: 33/827-92-99
e-mail: andrzej.gofron@gmail.com

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Doktor habilitowany w zakresie nauk pedagogicznych. Badania ogniskują się wokół szeroko rozumianej filozofii edukacji wraz z jej elementami składowymi, w tym szczególnie z tradycyjne rozumianą „pedagogiką ogólną” i „dydaktyką”. Refleksja nad edukacją dotyczy:

  • założeń epistemologicznych praktyk edukacyjnych,
  • kontekstu historycznego wprowadzanych zmian w praktyce edukacyjnej,
  • wyodrębnionego „obrazu” edukacji wyrażającego się przede wszystkim poprzez status podmiot tejże edukacji, z akcentem na sferę etycznego (moralnego) rozwoju podmiotu,
  • koncepcji kształcenia, która wykraczałyby poza „chaos” dotychczasowych pojęć i zdarzeń dydaktycznych,
  • wypracowania adekwatnych narzędzi – takich propozycji metodologicznych, które pozwolą nie tylko opisać, wyjaśnić, postulować powyższe stany, ale także i przede wszystkim wypracować pewne „instrumentarium”, które efektywnie pozwalałoby na wdrożenie i realizację tychże.

Proponowane myślenie o edukacji, jest próbą takiego postrzegania fenomenu, który można ująć antynaturalistycznie, kulturowo – w pewnym znaczeniu – teoretycznie. Jest myśleniem, które w tradycji pedagogicznej można wyróżnić, jako myślenie krytyczno-analityczne.

Wybrane publikacje:

Gofron A., Perspektywa psychologiczna i kulturowa w myśleniu o edukacji, [w:] J. Skibska, J. Wojciechowska, (red.), Pedagogika i jej oblicza, Wydawnictwo ATH,  Bielsko-Biała 2018.

Gofron A., Transmisyjne  i konstytutywne ujęcie komunikacji. Perspektywa edukacyjna,[w:] „Media i Społeczeństwo”, nr 9/2018, wydawnictwo ATH.

Gofron A., Metodologiczna propozycja (re)konstrukcji integralności w edukacji,[ w:] B. Przyborowska, P. Błajet, I. Murawska, E. Aksamit, (red.), Kategoria integralności w edukacji, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017.

Gofron A., Uniwersalizm – relatywizm teorii pedagogicznych a praktyka edukacyjna. Rekonstrukcja metodologiczna i historyczna, [w:] S. Sztobryn, D. Stępkowski, (red.) Uniwersalizm i regionalizm pedagogiki filozoficznej, Łódź  2017.

Gofron A., Edukacja jako kategoria naczelna pedagogiki, [w:] S. Sztobryn, K. Kamiński, (red.),  Centralne kategorie współczesnej i historycznej pedagogiki, III tom serii „Rzeczywistość edukacyjna”, WN TPF „CHOWANNA”, Łódź 2016.

Gofron A., Konstruktywizm jako „przedłużenie” epistemologiczne w badaniach nad edukacją [w:] I. Adamek, U. Szuścik, (red). Kreatywność w edukacji szkolnej, Wydawnictwo Libron, Kraków 2015.

Gofron A., Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu, Impuls, Kraków 2013. (współredakcja: K. Motyl).

Gofron A., Dlaczego wartości i zasady w edukacji, [w:] A. Gofron, K. Motyl (red.),  Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu. Impuls, Kraków 2013.

 

 

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.