dr hab. Anna Zawada, prof. ATH

  dr hab. Anna Zawada prof ATH

azawada@ath.bielsko.pl

pokój 123

nr tel. -33/827-92-99

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Doktor habilitowany nauk społecznych. Zainteresowania  naukowe skupiają się głównie wokół zagadnień  z resocjalizacji penitencjarnej, resocjalizacji nieletnich oraz gerontologii społecznej. Badacz zagadnień dotyczących:

  • pracy penitencjarnej ze skazanymi w zakładzie karnym
  • readaptacji społecznej skazanych oraz osób nieletnich
  • starości i starzenia się – zwłaszcza w wymiarze instytucjonalnego wsparcia
  • pomocy społecznej i opieki skierowanej na osoby starsze
  • relacji międzypokoleniowych
  • pracy socjalnej z wybranymi grupami społecznymi

Ponadto w pracach badawczych koncentruje się na problematyce dotyczącej wybranych kwestii społecznych.

Wybrane publikacje:

Zawada A., Social readaptation of adolescents addicted to psychoactive drugs,

“Resocjalizacja Polska” 2021, nr 21.

Zawada A., Superwizja  pracy socjalnej w ocenie pracowników pomocy społecznej, (w:)

Superwizja w zawodach wsparcia społecznego. Rozważania teoretyczne, empiryczne i implikacje praktyczne, red. B. Sordyl-Lipnicka, K. Wojtanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2021.

Zawada A., Wizerunek współczesnego nauczyciela w opiniach studentów, (w:) Nauczyciel we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Diagnozy, poszukiwania, inspiracje, red. R. Majzner, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

Zawada A., Resocjalizacja nieletnich przez kreację plastyczną, (w) Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie. Teoria i praktyka, red. M. Filipowicz, J. Latała, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019.

Zawada A., Komunikacja międzypokoleniowa dziadkowie – wnuki a nabywanie określonych kompetencji kluczowych. Na podstawie badań empirycznych, (w:)  Dialog międzypokoleniowy. Jubileusz 20-lecia Oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, red. A. Łacina-Łanowski, A. Fabiś, Impuls, Kraków 2019.

Zawada A., Wolontariat i zaangażowanie prospołeczne studentów, (w:) Pedagogika i jej oblicza,  red. J. Skibska, J. Wojciechowska, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2018.

Zawada A., W trosce o dobrą jakość życia w ośrodkach pobytu stałego dla osób starszych, „Praca Socjalna” 2018, nr 2.

Zawada A., Instytucjonalna opieka seniorów – konieczność czy sposób na dobrą jakość, „Praca Socjalna” 2017,  nr 5.

Zawada A., Astma oskrzelowa (A), (w:) Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. I., red. A.A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 2017.

Zawada A., Badanie podłużne (badanie długofalowe lub badanie longitudinalne) (B), (w:) Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. I., red. A.A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 2017.

Zawada A., „Czwarty wiek” (C), (w:) Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. I., red. A.A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 2017.

Zawada A., Generacja (pokolenie) (G), (w:) Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. I., red. A.A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 2017.

Zawada A., Konieczność instytucjonalnego wsparcia (K), (w:) Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. II., red. A.A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 2017.

Zawada A., Minimum socjalne (M), (w:) Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. II., red. A. A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 2017.

Zawada A.,  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (P), (w:) Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. III., red. A. A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 2017.

Zawada A., Świadczenia społeczne (Ś), (w:) Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. III., red. A. A. Zych,  Wyd. Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 2017.

 Zawada A. Trzeci wiek (T),  (w:) Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. IV., red. A. A. Zych,  Wyd. Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 2017.

Zawada A., Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób w podeszłym wieku (U), (w:) Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, T. IV., red. A. A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 2017.

Zawada A., Wiek biologiczny (W), (w:) Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, T. IV., red. A. A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 2017.

Zawada A., Wiek społeczny (W:), (w:) Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, T. IV., red. A. A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 2017.

Zawada A., Zapalenie płuc (Z), (w:) Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, T. IV., red. A. A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 2017.

Zawada A., Zasiłek (Z), (w:) Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, IV., red. A. A. Zych, Wyd. Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, Katowice 2017.

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.