dr Gabriela Machaczek

nr pokoju: B123
telefon:  33/827-92-99
mail: gmachaczek@ath.bielsko.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Zainteresowania badawcze wyrastają z pytań o swoistość życia człowieka różnie uwikłanego w teraźniejszość oraz z pytań o jego możliwości i ograniczenia. W obszarze moich zainteresowań pozostaje również tematyka rodzinna, terapeutyczna, resocjalizacyjna ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego wpływu wczesnego dzieciństwa na dorosłość.

Uzyskałam kwalifikacje terapeuty rodzin kończąc: Studium terapii rodzin.

Dodatkowe szkolenia terapeutyczne, m.in.:

  • Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia;
  • Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi – diagnoza i terapia;
  • Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń lękowych i depresyjnych;
  • Interwencja kryzysowa w sytuacji śmierci i żałoby;
  • Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi – trening samokontroli, rozwoju emocjonalno-społecznego, umiejętności szkolnych;
  • Terapia poznawczo-behawioralna par i rodzin;
  • NEST

Wybrane publikacje:

Machaczek G.: Edukacja wobec problemów egzystencjalnych współczesnego świata. (w:) Kozielska M., Zduniak A. (red.): Procesy edukacyjne w dobie globalizacji, społeczeństwa informacyjnego i zmian na rynku pracy. Poznań 2018, s. 133-144, ISBN 978-83-65096-73-9

Machaczek G.: Pomoc osobom po stratach życiowych. (w:) Skibska J.,  Wojciechowska J. (red.): Pedagogika i jej oblicza. Bielsko-Biała 2018, s.537-554, ISBN 978-83-65182-86-9,

Machaczek G.: Sztuka – szansą ocalenia czy zagrożeniem? Artysta – przypadek graniczny? (w:) Kochanowska E., Majzner R. (red.): Sztuka jako wartość w edukacji i przestrzeni życia. Kraków 2018, s.55-65, ISBN  978-83-937992-3-7

Machaczek G.: Świat biegaczy indywidualnych i grupowych w kontekście potrzeb psychologicznych. (w:) Stępień J.R. (red.): Moda na bieganie: zapiski socjologiczne. Łódź 2017. s.175-198, ISBN 978-83-947058-0-0

Machaczek G.: Niebezpieczne dzieciństwo a wychowanek z zaburzeniami osobowości typu borderline. (w:) Bieńkowska I., Modrzejewska J. (red.): Profilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Tom I.  Kraków-Bielsko-Biała 2017, s.89-103, ISBN 978-83-65432-55-1

 

 

 

 

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.