dr hab. Rafał Majzner, prof. ATH

numer pokoju: B116
telefon: 33/827-94-22
mail: rmajzner@ath.bielsko.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Doktor habilitowany sztuk muzycznych w specjalności wokalistyka, muzyk – tenor, pedagog; dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; szczególne miejsce w jego dorobku artystycznym zajmuje wykonawstwo pieśni zarówno z okresu romantyzmu jak i późniejszych epok do współczesności włącznie; solista Opery Wrocławskiej. Do swoich największych osiągnięć płytowych zalicza nagranie Króla Rogera Karola Szymanowskiego w reżyserii Mariusza Trelińskiego oraz udział w produkcji tejże opery w Operze Bastii w Paryżu.
Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z edukacją muzyczną małego dziecka ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy muzyki oddziałujące zarówno na procesy poznawcze, jak i na rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym, a także rola i miejsce muzykoterapii oraz logorytmiki w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W publikacjach zajmuje się czynnikami warunkującymi efektywność i jakość pracy nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem emisji głosu oraz kultury żywego słowa. Przedstawia i charakteryzuje wychowanie muzyczne jako predyktor wrażliwości muzycznej oraz aspekt kształcenia językowego małego dziecka.

Wybrane publikacje:

Majzner R., Muzyka Karola Szymanowskiego w percepcji i działaniach twórczych dzieci na etapie wczesnej edukacji, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2019 nr 1.

 Majzner R., Inteligencja muzyczna kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2019, nr 2.

Majzner R., The educational potential of the impact of music on integrated teaching, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika” 2019, nr 19.

Majzner R., Muzyka wokalna Karola Szymanowskiego w kontekście kształcenia wokalnego na poziomie średnim i wyższym, [w:] Pedagogika i jej oblicza, red. Skibka. Skibka, J. Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2018.

Majzner R., (red.), Sztuka jako wartość w edukacji i przestrzeni życia, (współredakcja:E. Kochanowska) Studio MOT, Kraków 2018.

Majzner R., Doświadczanie świata muzyki przez dziecko w kontekście wymagań podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Dziecko w sytuacjach uczenia się. Codzienność poznawania świata i siebie, red. J. Malinowska, E. Jezierska-Wiejak, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.

Majzner R., (red.), Edukacyjne konteksty doświadczania świata sztuki, (współredakcja: E. Kochanowska, E. Zawada) Studio MOT, Kraków 2017.

Majzner R., Wiedza muzyczna absolwentów szkół średnich – kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika” 2018, nr 16.

Majzner R., (red.), Muzyka w przestrzeni edukacyjnej. Wzywania i inspiracje. Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2015.

Majzner R., Rola Czechowickiego Teatru Muzycznego „Movimento” w Czechowicach-Dziedzicach w rozwijaniu zainteresowań muzyczno-teatralnych dzieci i młodzieży, [w:]   Edukacja małego dziecka. Praca zbiorowa. T. 7, Przemiany rodziny i jej funkcji, red. E. Ogrodzkiej-Mazur, U. Szuścik, A. Minczanowskiej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Cieszyn-Kraków 2015.

Majzner R., (red.), Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych. Współczesne wyzwania. (współredakcja: U. Szuścik, E. Kochanowska). Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014.

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.