dr hab. Monika Miczka-Pajestka, prof. ATH

numer pokoju: B116
telefon: 33 82 79 442
mail
: m.pajestka@ath.bielsko.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii.
Tematyka zainteresowań badawczych:

  • w zakresie filozofii – problemy związane z rozumieniem podmiotu i podmiotowości w kulturze ponowoczesnej; problem „bycia” w ponowoczesności; estetyka wirtualności; człowiek w perspektywie VR; kwestie związane z kulturą konwergencji, z problematyką hybrydowości i wirtualności;
  • w zakresie badań kulturowych – funkcjonowanie mitów o dzikim człowieku w ponowoczesnej kulturze włoskiej L‘uomo selvaggio w kręgu kultury włoskiej. Badania antropologiczne Profesora Massimo Centiniego [cattedra di Antropologia Culturale presso l’Università Popolare di Torino]; społeczny wymiar śmierci; wizerunki śmierci i pochówki w różnych kulturach; edukacyjne aspekty multikulturowości; dziecko wobec wielokulturowości i rozumienia innych kultur; problem rozumienia, postrzegania i tolerancji w świecie wielokulturowym; problemy transkulturowości;
  • w zakresie badań medialnych – problemy konwergencji mediów; zagadnienia związane z problemem funkcjonowania człowieka w świecie konwergencji mediów; a także z kwestiami edukacji postmedialnej; rola mediów w  społeczeństwie opartym na wiedzy; kwestie nabywania kompetencji i uczestnictwa w kulturze ponowoczesnej;
  • w zakresie teatrologii – problematyka przestrzeni teatralnej i teatru wirtualnego.

Wybrane publikacje:

Kochanowska E., Miczka-Pajestka M., Transformacja przestrzeni edukacyjnej a tożsamość ucznia i nauczyciela. Perspektywa filozoficzno-pedagogiczna, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2020.

 Wokół filozofii wychowania. Studia i szkice, pod red. Sławomira Sztobryna, Moniki Miczki-Pajestki, Wydawnictwo Libron, Kraków 2020.

 Miczka-Pajestka M., Faces of imagination and intuition in the aesthetic and cognitive perspective, [in:] Intuícia a imaginácia vo filozofii a vede, : Andrea Javorská, Peter Kyslan,  Slovenské filozofické združenie pri SAV, Bratislava 2019

Miczka-Pajestka M., Edukacja wobec rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej z perspektywy filozoficznej [w:] Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, red. A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, K. Kowalczuk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.

Miczka-Pajestka M., Opowiadanie rzeczywistości. Konwergencja i jej przejawy a możliwości ponowoczesnego „bycia” w świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.

Miczka-Pajestka M., The problem of discursive opennes in thinking about upbringing and education, “Research Papers Humanitas University, Pedagogy” 17/2018.

Miczka-Pajestka M., The Issue of the Subject in Post-Modernity. Discussing the Change in Thinking about the Subject, „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne” 3-4 (90-91).

Miczka-Pajestka M., Opowieść o rodzinie ponowoczesnej. Satysfakcja z życia jako idea oczekująca realizacji [w:] Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin, red. W. Muszyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Miczka-Pajestka M.: Różnica jako praktyka wielości: wokół welschowskiej propozycji postrzegania kultury ponowoczesnej [w:] Dostrzec różnicę, red. T. Bielak, R. Pysz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2014.

Miczka-Pajestka M., Faces of postmodern education. Educational challenges in a culture of participation, “Mediterranean Journal of Social Sciences” 2013, vol.4.

Miczka-Pajestka M., Wirtualizacja codzienności a realna potrzeba „bycia” [w:] Wirtualizacja. Problemy – wyzwania – skutki, red. L. W. Zachera, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.

Miczka-Pajestka M., Podmiotowość człowieka w perspektywie nowoczesnej techniki. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2005.

Miczka-Pajestka M., Podmiot i jego cyfrowa egzystencja [w:] Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Universitas, Kraków 2005.

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.