dr Patryk Kujan

numer pokoju: 123
telefon: 338279299
mail:

kujan@ad.ath.bielsko.pl

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Prowadzi badania w obszarze:

  • działań resocjalizacyjnych podejmowanych w środowiskach wolnościowych,

  • sprawiedliwości naprawczej – mediacji sądowej i pozasądowej,

  • probacji w kontekście działalności kuratorów sądowych.

Spis wybranych publikacji:

Kujan P., Postępowanie mediacyjne. Zarys modelu mediacji rodzinnej skoncentrowanej na rozwiązaniach, [w:] Izabela Bieńkowska, Justyna Modrzejewska red.: Profilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wydawnictwo scriptum, Kraków Bielsko-Biała 2017

Kujan P., On School-Centered Cyberbullying [w:] Izabela Bieńkowska, Justyna Modrzejewska, red.:Journal of Human Dignity and Wellbeing Human Life in the Perpective of Ever-Changing Reality, 2/2016 Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2016.

Kujan P., Praca kuratora sądowego z nieletnim [w:] M.Piasecka red.: Podstawy Edukacji. Między porządkiem a chaosem., Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015.

Kujan P., Kurator sądowy. Praca z osobą skazaną. [w:] A. Łacina-Łanowski, J. Stanek red.: Edukacja – wychowanie – oświata w perspektywie temporalnej (między przeszłością a współczesnością), Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2014.

Kujan P., Różne wymiary działalności naprawczej, czyli o niemierzalnej skuteczności postępowania mediacyjnego. [w:] E. Zierkiewicz, A. Łodyżyński Centrum, peryferie i pogranicza poradnictwa, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2014, s. 65-83.

Kujan P., Wartość jako pojęcie dominujące w podejmowanych działaniach na rzecz osób skazanych oddanych pod dozór kuratora sądowego, [w:] A.Gofron, B. Gogron red.: Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad, Konstruowanie podmiotu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

Kujan P., Działalność kuratora sądowego dla dorosłych w opiniach studentów resocjalizacji, pracowników socjalnych, a także skazanych oddanych pod dozór, [w:] B. Urban, M. Konopczyński. Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2013.

 

.

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.