dr Zbigniew Nowak

numer pokoju: B123
telefon:
mail
: znowak@ath.bielsko.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych ściśle wiąże ze statusem zawodu nauczyciela i jego deontologią. W publikacjach porusza zagadnienia pedeutologiczne oraz teoretyczne i badawcze kwestie związane z wykreowaną koncepcją kompetencji moralnej dzieci. Odnosi się także do metodycznych zagadnień edukacji matematycznej dzieci w klasach początkowych. Zadania badawcze realizowane w Katedrze Pedagogiki koncentruje wokół tzw. „bariery oczywistości” w edukacji matematycznej dzieci będącej trudnością dydaktyczną występującą w komunikacji na linii nauczyciel-uczeń.

Wybrane publikacje:

The past that is coming. The need for a new paradigm in education. [in:] O. Simik & J. Skibska, Perspectives of Pre-primary and Primary Education. Chalenges and strategies, ATH, Ostrava – Bielsko-Biała, 2019, p.p. 10-19, ISBN CZ 978-807599-093, ISBN PL 978-83-66249-13-4.

Trzy metafory. Rzecz o wychowaniu, [w:] S. Sztobryn, M. Miczka-Pajestka (red.) Wokół filozofii wychowania. Studia i szkice, Wydawnictwo LIBRON-Filip Lohner, Kraków 2020, s. 31- 72, ISBN 978-83-66269-36-1.

“Book of Nature” and how to teach children to read it. [w:] “Elementary Education in Theory and Practice”, vol. 16, no. 3(61), pp. 57-70. SSN 1896-2327 / e-ISSN 2353-7787

Nowak Z., Ławrowska R., Krakowiaczek krakowiak. Zaśpiewaj, zatańcz i pokochaj. Nowe wiersze, tańce i piosenki o Krakowie, Oficyna  Wydawnicza „IMPULS“, Kraków 2019.

Nowak Z., Ancilla civitatis. Szkice z dziejów powstawania szkoły ludowej i naukowej pedagogiki, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2018.

Nowak Z., „Bariera oczywistości” w teorii i praktyce edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2016.

Artykuły

Nowak Z.,  The past that is coming. The need for a new paradigm in education, [in:]  Perspectives of Pre-primary and Primary Education. Chalenges and strategies, red. O. Simik & J. Skibska, Wydawnictwo ATH w Bielsk-Białej, Ostrava – Bielsko-Biała, 2019.

Nowak Z., Sztuka w wychowaniu narodowym. [w:] Sztuka jako wartość w edukacji i przestrzeni życia, red.  E. Kochanowska, R. Majzner, Wydawnictwo MOT, Kraków 2018.

Nowak Z., „Bariera oczywistości” w edukacji wczesnoszkolnej i co nauczyciel o niej wiedzieć powinien, [w:] Nauczyciel- dziecko. Spotkania w przestrzeni edukacyjnej, red. A. Borzęcka, A. Twaróg-Kanus, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2018.

Nowak Z., Teraźniejszość to przeszłość, tylko cokolwiek bliżej. O pedagogice i narodach. [w:] Pedagogika i jej oblicza, red. J. Skibska, J. Wojciechowska, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2018.

Nowak Z., „Bariera oczywistości” w edukacji artystycznej dzieci, [w:], Edukacyjne konteksty doświadczania świata sztuki, red. E. Kochanowska, R. Majzner, E. Zawada Wydawnictwo Studio MOT, Kraków 2017.

Nowak Z., Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w konkursie „Kangur matematyczny”. [w:] Primarne matematicke vzdelavani v souvislostech, red. M. Uhlirova i inn., Olomouc 2016.

Nowak Z., Głębie i mielizny – o pożytkach i szkodach aktywności manipulacyjnej w edukacji matematycznej dzieci [w:] Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych, red. K. Kraszewski, I. Paśko, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2016.

Nowak Z., I konkretnie i abstrakcyjnie. O edukacji matematycznej dzieci, [w:] Współczesna Edukacja. Wielopłaszczyznowość zadań, red. J. Skibska, J. Wojciechowska, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2016.

 

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.