dr Justyna Wojciechowska

numer pokoju: 123B
telefon: 33 82 79 299
mail: jwojciechowska@ath.bielsko.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:
Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polonistycznego. Zainteresowania naukowe i badawcze skupia wokół językowego obrazu świata dziecka, analizuje narrację dzieci i młodzieży ze szczególnym odniesieniem do środowiska szkolnego i przedszkolnego.
Przedmiotem badań są: edukacja polonistyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym, tożsamość dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, rola rodziny, domu w przynależności do małej ojczyzny, ojczyzny  w kształtowaniu dojrzałości językowej dziecka, poprawność językowa dziecka w domu, przedszkolu, w szkole, a także istota wartości w życiu dziecka.
W publikacjach zajmuje się  zagadnieniem, akwizycji językowej ze zwróceniem uwagi na kreatywność dziecka, a także rozumienie znaczeń poszczególnych jednostek językowych. Zadania badawcze w Katedrze Pedagogiki są związane z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną obejmującą między innymi zdolność dzieci do posługiwania się językiem.

Wybrane publikacje:

 1. Kochanowska E., Wojciechowska J.: Edukacyjne konteksty wspierania rozwoju dziecka, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2012, ss. 413, ISBN 978-83-62292-86-8;
 2. Wojciechowska J.: Proces konceptualizacji przestrzeni Beskidów jako małej ojczyzny: (analiza w oparciu o rzeczowniki przestrzenne), [w:] D. Pluta-Wojciechowska, W. Adamczyk, red.: Człowiek w świecie kultury, języka, edukacji, Wydawnictwo Naukowe ATH, Biała 2006, s. ISBN 83-89086-49-2;
 3. Wojciechowska J.: Żargon szoferaków w opowiadaniach Marka Hłaski, [w:] J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, red.: Teksty kultury: oblicza komunikacji XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. ISBN ;
 4. Wojciechowska J.: Kompetencja językowa dzieci: próba syntezy, [w:] Y. Karandashev, T. Senko, D. Pluta-Wojciechowska, red.: Prace psychologiczno-pedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2007, s. , ISBN 978-83-60714-07-2;
 5. Wojciechowska J.: Wychowanie dziecka do tożsamości w kontekście wymagań programowych, [w:] I. Adamek, B. Pawlak, red.: Doświadczanie poznawania świata przez dzieci w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo Libron, Kraków 2012, s. ,ISBN 978-83-62196-59-3;
 6. Wojciechowska J.: Istota pracy współczesnego nauczyciela w kształtowaniu językowego obrazowania : dziecięce wyobrażenie świata wyrażone w języku w świetle czterech znaczeń rozumienia Hansa-Georga Gadamera w ujęciu Jeana Grondina [w:] A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz, red.: Edukacja jutra : wyzwania współczesności i przyszłości, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2012, s. 347-363, ISBN 978-83-61991-10-6.
 7. Wojciechowska J., Mogiła W.: Językowe obrazowanie BRD w wypowiedziach pisemnych uczniów szkół województwa śląskiego – innowacyjność na rzecz poprawy bezpieczeństwa [w:]  L. Pavera, I. Pospíšil a kolektiv, red.: Filologie, areál a praxe: Inovativnost v současných filologických oborech. Sv.1, Verbum, Praha 2012, s. , ISBN 978-80-905177-3-8.
 8. Wojciechowska J.: Umysłowa inherentność znaczeń, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz red.:, Edukacja jutra. Od tradycji do nowoczesnośći. Aksjologia w edukacji jutra, Oficyna Wydawnicza „Humanitas“, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2014, ISBN 978-83-61991-79-3, s. 379-387.
 9. Wojciechowska J.: Dynamika analiz współczesnych dyskursów w świetle zmieniającej się kultury znaczeń, [w:] K. Jachimowska, B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz red.: Słowo we współczesnych dyskursach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ISBN 978-83-7969-107-4, s. 261-269.
 10. Wojciechowska J.: Autorytet współczesnych uczniów. Krótkie doniesienia z badań, [w:] E. Jezierska-Wiejak, J. Malinowska red.: Dziecko w sytuacjach uczenia się: konteksty i przestrzenie edukacyjne, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2014, ISBN 978-83-7977-068-7, s. 239-249.
 11. Wojciechowska J.: Uczestnictwo dziecka w dialogu – uwarunkowania rozwojowe i społeczne, [w:] A. Karpińska, A. Szwarc red.: Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2014, ISBN 978-83-62015-78-8, s. 288-299.
 12. Wojciechowska J.: Analiza dyskursu jako odzwierciedlenie znaczeń językowego obrazu świata dziecka: teoretyczne podstawy badawczych interferencji, [w:] I. Paszenda, R. Włodarczyk red.: Transgresje w edukacji T. 2, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, ISBN 978-83-7850-754-3, s. 292-298.
 13. Wojciechowska J.: Sensy świata zamknięte w słowach: metaforyka dziecięcych wypowiedzi, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz red.: Edukacja jutra: wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych, Oficyna Wydawnicza Humanistas, Sosnowiec 2015, ISBN 978-83-64788-20-8 ; 978-83-61991-60-1, s. 115-124.
 14. Wojciechowska J.: Strategie kreowania postaw poznawczych uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej: (na przykładzie analizy materiału językowego zawartego w podręczniku), [w:] J. Grzesiak red: Jakość innowacji i ewaluacji w edukacji, Kalisz-Konin 2015, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu-Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ISBN 978-83-65038-08-1, s. 401-410.
 15. Wojciechowska J.: Autorytet słowa w działaniach człowieka. Odpowiedzialność dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2015, ISBN 978-83-63713-84-3, ss. 173.
 16. Skibska J., Wojciechowska J.: Diagnoza i terapia pedagogiczna w przestrzeni edukacyjnej, Wydawnictwo LIBRON Filip Lohner, Kraków 2014, ISBN 978-83-64275-71-5, ss. 261.

 

 

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.