Wykaz przedmiotów

I stopień

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Resocjalizacja

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

II stopień

Pedagogika elementarna i terapia pedagogiczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Pedagogika elementarna i wczesne wspomaganie rozwoju

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Resocjalizacja i socjoterapia

Studia stacjonarne

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.