Kierunkowe efekty kształcenia

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika, profil kształcenia ogólnoakademicki

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika, profil kształcenia praktyczny

Studia jednolite magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, profil kształcenia praktyczny

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.