mgr Dominika Machnio

numer pokoju: B 116
telefon: 33 82 79 442
mail: dmachnio@ath.bielsko.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

wykładowca, magister pedagogiki specjalnej – pedagogika terapeutyczna. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych koncentruje się wokół tematyki związanej z pedagogiką specjalną, pedagogiką społeczną, dydaktyką ogólną, pedagogiką wczesnoszkolną i wychowaniem przedszkolnym, diagnozą oraz terapią pedagogiczną.

W publikacjach porusza zagadnienia funkcjonowania osób niepełnosprawnych, sytuacji edukacyjnej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kompetencji nauczyciela i ucznia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz wykorzystania metodyki harcerskiej w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wybrane publikacje:     

 1. Machnio D.: Doświadczenia i problemy harcerskiego systemu wychowawczego w kontekście współczesnego systemu edukacyjnego [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra: aktywność fizyczna – zdrowie – problematyka czasu wolnego, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2015, ISBN: 978-83-64788-20-8 ; 978-83-61991-60-1
 2. Machnio D.: Funkcjonowanie dziecka w gromadzie zuchowej a jego rozwój społeczno-moralny [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra : od tradycji do nowoczesności : aksjologia w edukacji jutra, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2014, ISBN: 978-83-61991-79-3 ; 978-83-61991-60-1
 3. Machnio D.: Kiedy komputer staje się bogiem. Dzieci z epoki obrazkowej, Czasopismo: Świat i Słowo: filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia, nr 1(22), Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego, Książnica Beskidzka 2014, ISSN: 1731-3317
 4. Machnio D.: Model nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (w opinii rodziców i uczniów), [w:] J. Grzesiak (red.), Ewaluacja poprawy jakości kształcenia: ewaluacja i innowacje w edukacji, Wydawnictwo UAM w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu; PWSZ w Koninie, 2014 , ISBN: 978-83-88335-92-2
 5. Machnio D.: Uwarunkowania autorytetu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, [w:] A.Karpińska, A. Szwarc (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014, ISBN: 978-83-62015-78-8
 6. Machnio D.: Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym [w:] J. Skibska, M.Warchał (red.) Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej; Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2013, ISBN: 978-83-62292-87-5 ; 978-83-64275-39-5
 7. Machnio D., Alternatywne pozaszkolne formy edukacji [w:] E. Musiał, M. Bednarska (red.) Współczesna przestrzeń edukacyjna: geneza, przemiany, nowe znaczenia, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013, ISBN 978-83-7850-545-7. ISBN 978-83-7850-536-5
 8. Machnio D., Wielopoziomowe nauczanie jako szansa indywidualnego rozwoju ucznia w wieku wczesnoszkolnym [w:] M.Walachowska, A. Zduniak (red.), Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2013, ISBN 978-83-61304-59-3
 9. Machnio D., Harcerstwo jako skuteczny system wychowania, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra: edukacja ustawiczna: pozaszkolne formy wychowania i kształcenia, Oficyna Wydawnicza „Humanitas” 2013, ISBN 978-83-61991-03-8. – ISBN 978-83-61991-60-1
 10. Machnio D., Kochanowska E., Pomoc socjalna i wsparcie społeczne w ocenie niepełnosprawnych studentów, [w:] A.Klinik (red.) Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 209, ISBN 978-83-7587-157-9
 11. Machnio D., Wykorzystywanie metodyki zuchowej w rozbudzaniu twórczej aktywności małego dziecka, Wyd. KE Bielsko – Biała 2009,
 12. Machnio D., Zagadnienie wychowawcze u dzieci z przewlekłymi chorobami serca, [w:] Niepełnosprawni są wśród nas: o dostęp do edukacji i prawo do rozwoju / red. Dionizjusz Czubala, Jadwiga Lach-Rosocha. – Bielsko-Biała : Wydaw. ATH, 2004,
 13. Machnio D., Sytuacja prawna osób niepełnosprawnych [w:] Zagadnienia społeczne : wychowanie regionalne, opieka socjalna, pomoc psychologiczna: red. Dionizjusz Czubala, Grzegorz Grzybek. – Bielsko-Biała : Wydaw. ATH, 2005.

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.