dr hab. Izabela Bieńkowska, prof. ATH

numer pokoju: B123
telefon: 33 82 79 299
mail:

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki; pedagog edukacji wczesnoszkolnej, specjalista terapii pedagogicznej i resocjalizacji, pedagog specjalny, neurologopeda.

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół funkcjonowania społecznego i osiągnięć uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym barier komunikacyjnych występujących u uczniów z różnymi zaburzeniami; profilaktyki, społecznych (i innych) determinantów funkcjonowania osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem w różnych środowiskach.

Wybrane publikacje:

  1. BIEŃKOWSKA I. 2021, Specyfika kształcenia osób dorosłych w przestrzeni akademickiej, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, ISBN 978-838180-418-9, współautor: A. Potyka, A.Suchon.
  2. BIEŃKOWSKA I. 2021, INSTITUTIONAL FORMS OF HELP FOR PEOPLE WITH DISABILITY AND THEIR EXPECTATIONS – A RESEARCH BASED ON INTERVIEWS CONDUCTED WITH ADULTS WITH DISABILITIES, “Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo” 2021 2(52), 5-22, ISSN 1734-5537, współautor: M.Przybysz-Zaremba.
  3. BIEŃKOWSKA I. 2021, Use of mobile assisted language learning (MALL) in teaching vocabulary to ESP students, “ International Journal of Research in Teacher Education” 2021 : 12, no. 3, s. 81-95, p-ISSN: 1308-951X, współautor: A. Klimczok, K. Polok, J. Modrzejewska.
  4. BIEŃKOWSKA I. 2020, CONSTRUING FOREIGN LANGUAGE EDUCATION, Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, ISBN 978-83-66550-39-1; e-ISBN 978-83-66550-40-7, współautor: K.Polok.
  5. BIEŃKOWSKA I. 2020, Making Language Teachers Creative: Teaching English in Elementary Mainstream Schools with Integration Classes. “The New Educational Review”, Wyd. Adam Marszałek, Vol. 59, No. 1/2020, współautor: K. Polok, A. Sutkowski.
  6. BIEŃKOWSKA I. 2020, Logopedia w obrazkach. Ilustracyjno- wierszykowe przygody logopedyczne, Kraków: Scriptum, ISBN 978-83-66084-74-2, współautor: M.Kitlińska-Król.
  7. BIEŃKOWSKA I. 2019, Sensory Integration. Development, Disorders and Treatment. New Developments in Medical Research, New York: Published by Nova Science Publishers, ISBN 978- 1 – 53615 -454 -2.
  8. BIEŃKOWSKA I. 2019, Teaching English as a Second/Foreign Language to CAPD-Impaired Students Seria: Eduaction in a Competitive and Globalizing Worls, NOVA Science Publishers. New York 2018, ISBN 978-1-53613-453-7 (eBook), współautor: K.Polok.
  9. BIEŃKOWSKA I. 2018: Learners with Sensory Integration Disorders in English Foreign Language Lessons. In:Teachers and Teaching; Global Practices, challenges and Prospects. Lori A.Caudle (ed.). Seria: Eduaction in a Competitive and Globalizing Worls, NOVA Science Publishers, New York, ISBN 978-1-53613-453-7 (eBook), Chapter 12, s. 215- 227.
  10. BIEŃKOWSKA I. 2018. Methods and Techniques for activating Students with Sen on foreign Language (English) Classes in Poland. In: Open Access Library Journal, ISSN Online:2333-9721; ISSN Print: 2333-9705, 5/2018 , https://doi.org/10.4236/oalib.1104389, współautor: K.Polok.

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.