Schemat praktyk

Jednolite studia magisterskie Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna:

Schemat organizacji sem. II – V

Schemat organizacji sem. VI – IX

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika

Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Specjalność: Resocjalizacja

  • Nabór 2020/21

Specjalność: Pedagogika szkolna i Terapia Pedagogiczna

 

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika

Specjalność: Edukacja elementarna i wczesne wspomaganie rozwoju

 

Specjalność: Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

Specjalność: Resocjalizacja i socjoterapia

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.