Schemat praktyk

Wszystkie schematy dotyczą zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych

Jednolite studia magisterskie Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna:

Schemat organizacji sem. II-V

 Schemat organizacji sem. VI-IX

 Studia I stopnia na kierunku Pedagogika

Schemat organizacji praktyk POW

Schemat organizacji praktyk RESO

 Schemat organizacji praktyk PSiTP

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika

Schemat organizacji praktyk_IIst_EEiTP

 

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.