dr Anna Borzęcka

  nr pokoju: B123
telefon:  33/827-92-99
mail:aborzecka@ath.bielsko.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki. Nauczyciel i rewalidator w szkole specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Obszary zainteresowań naukowo-badawczych koncentrują się wokół kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni szkoły specjalnej, pracy z małym dzieckiem z dysfunkcjami, które potrzebuje pomocy z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wykorzystanie różnych metod w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

W publikacjach zajmuje się problematyką funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, diagnozowania pedagogicznego oraz możliwościami wspierania ich rozwoju poprzez podejmowanie nowatorskich działań edukacyjno-terapeutycznych.

 

Wybrane publikacje:

Monografie autorskie

Borzęcka A., Skibska J., Twaróg-Kanus A.: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne w percepcji nauczycieli szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2020, ss. 409, ISBN 978-83-8095-765-7.

Monografie zbiorowe

Borzęcka A., Twaróg-Kanus A., Waluś R. (red.).: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni społecznej, Impuls, Kraków 2019, ss. 200, ISBN 978-83-8095-731-2.

Borzęcka A., Twaróg-Kanus A.   (red.): Nauczyciel-Dziecko. Spotkania w przestrzeni edukacyjnej. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2018, ss. 245, ISBN 978-83-65705-55-6.

Borzęcka A., Twaróg-Kanus A. (red.): Nauczyciel i uczeń w działaniu. Część druga. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2019, ss. 116, ISBN 978-83-66249-30-1.

Borzęcka A., Twaróg-Kanus A. (red.): Nauczyciel i uczeń w działaniu, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2018, ss. 126, ISBN 978-83-65705-62-4.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

Borzęcka A.: Stymulacja dotykowa wsparciem terapeutycznym dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, [w:] Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy. Red. J. Skibska; Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2020, ss 217-231, ISBN 978-83-8095-314-7.

Borzęcka A.: Uczeń w społecznej przestrzeni szkoły specjalnej [w:] Nauczyciel i uczeń w przestrzeni pedagogicznej, red. A. Twaróg-Kanus, A. Borzęcka, R. Waluś. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019, s 127-138, ISBN 978-83-8095-731-2.

Borzęcka A.: Arteterapia wsparciem edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym, [w:] Granice wolności w sztuce i edukacji. Wybrane konteksty. Red. E. Kochanowska, R. Majzner: Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej ATH, Bielsko- Biała 2019, s. 85-95, ISBN 978-83-66249-27-1.

Borzęcka A.: Support for the development of students with intellectual disability in the school environment, [w:] O. Šimik & J. Skibska (editors): Perspectives of Pre-primary and Primary Edukation – Chaallenges and Strategies, University of Ostrava Faculty of Education & Published by the University of Bielsko-Biała, Ostrava-Bielsko-Biała 2019, s.174-188, ISBN CZ 978-807599-093-8; ISBN PL 978-83-66249-13-4.

Borzęcka A.: Kompetencje nauczyciela – pedagoga specjalnego w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. [w:] A. Borzęcka, A. Twaróg-Kanus  (red.): Nauczyciel-Dziecko. Spotkania w przestrzeni edukacyjnej. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2018, s. 83-97, ISBN 978-83-65705-55-6.

Borzęcka A.: Wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. [w:] J. Skibska i J. Wojciechowska (red.) Pedagogika i jej oblicza. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2018, s. 339-352, ISBN 978-83-65182-86-9.

Borzęcka A.: Komunikacja wspomagająca i alternatywna jako interakcja nauczyciel-uczeń ze złożonymi trudnościami w porozumiewaniu się. [w:] E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.): Edukacja małego dziecka. Wychowanie i kształcenie-kierunki i perspektywy zmian. Tom 10. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn-Kraków 2017, s. 257-270, ISBN: 978-83-7587-468-6, ISBN: 978-83-8095-311-6.

Borzęcka A.: Diagnoza dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz komunikacji alternatywnej i wspomagającej. [w:] J. Skibska (red.): Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017, s. 253-271, ISBN: 978-83-8095-142-6.

Borzęcka A.: Terapia dźwiękiem według metody Petera Hessa w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu – teoria i praktyka. [w:] R. Majzner (red.): Muzyka w przestrzeni edukacyjnej – wyzwania i inspiracje. Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2015, s. 197-212, ISBN 978-83-65182-07-04.

Borzęcka A.: Terapia dźwiękiem według metody Petera Hessa w pracy z dzieckiem  niedosłyszącym  – teoria i praktyka. [w:] J. Skibska (red.): Dziecko z wadą słuchu oraz Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD). Wybrane problemy. Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014, s. 151-164, ISBN 978-83-64275-73-9.

Borzęcka A.: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. [w:] J. Skibska (red.): Wspieranie rozwoju małego dziecka. Wydawnictwo Naukowe ATH Bielsko-Biała, Kraków 2014, s. 183-198, ISBN 978-83-62292-91-2, ISBN 978-83-64275-18-0.

Publikacje w czasopismach naukowych

Borzęcka A.: Functioning and Interpersonal Communication in a Victim of Carbon Monoxide Poisoning – A Case Study. Konteksty Pedagogiczne: Akademia Techniczno- Humanistyczna: Bielsko-Biała 2020, ss 167-180.: nr 1(14), ISSN 2300-6471.

Borzęcka A.: Inclusive Special School Teachers’ Self-Assessment of Their Diagnostic and Therapeutic Knowledge and Skills, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, 2019, ss. 181-195.: no, 27ISSN 2300391X.

Borzęcka: Rytualność gestów w komunikacji dziecka ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi [w:] Świat i słowo: filologia, nauki społeczne filozofia, teologia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, nr 1(30) 2018; ISSN 1731-3317

Borzęcka A.: Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. [w]: Konteksty Pedagogiczne nr 2(7)/2016. Wydawnictwo LIBRON, Bielsko-Biała 2016, s. 151-161, ISSN: 2300-6471.

Borzęcka A: Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, „Konteksty Pedagogiczne” 2(7)2016, s. 151-161, ISSN: 2300-6471.

A. Borzęcka: Problemy zdrowotne dziecka z autyzmem. [w]: Konteksty Pedagogiczne nr 1/2013. Bielsko-Biała 2013, s. 69-77, ISSN: 2300-6471.

 

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.