dr Agnieszka Twaróg- Kanus

DSC_9437 nr pokoju: B123
telefon:  33/827-92-99
mail:

Charakterystyka zainteresowań badawczych

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, coach, tutor, mentor w edukacji. Posiada doświadczenie zdobyte poza uczelnią w poradni okulistycznej, poradni psychologiczno- pedagogicznej, przedszkolu i klasach edukacji wczesnoszkolnej.

Zainteresowania badawcze oscylują wokół kształcenia dziecka w młodszym wieku szkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej, indywidualnej pracy terapeutycznej z dzieckiem słabo widzącym posiadającym trudności w zakresie czytania i pisania oraz wsparcia rozwoju poprzez wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.

Wybrane publikacje:

Twaróg- Kanus A., Mentoring program as suport in the school (culture) space, [w:] Perspectivites of Pre – primary and Primary Education- Challenges and Strategies, red. O. Simik, J. Skibska, Akademia Techniczno- Humanistyczna, Ostrava- Bielsko- Biala 2019.

Twaróg-Kanus A., Inkontrologiczna perspektywa człowieka na granicy paradygmatów, [w:] Dokąd zmierzamy?Wspieranie rozwoju człowieka w rodzinie, edukacji i biznesie, red. E. Sadowska, A. Wiśniak, I. Łukasiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań Chorzów 2018.

Twaróg- Kanus A.: Spotkania z Innym w przestrzeni tutoringu. Świat i Słowo”, Akademia Techniczno- Humanistyczna, Bielsko- Biała 2018.

Twaróg- Kanus A.: Multimedia in the Life and Education of visually Impared and Blind People. „Konteksty” nr 11, 2018.

Twaróg- Kanus A.: Mentoring w edukacji [w] Pedagogika i jej oblicza, red. J. Skibska, J. Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej, Bielsko- Biała 2018.

Twaróg-Kanus A.  Borzęcka A, (red.): Nauczyciel-Dziecko. Spotkania w przestrzeni edukacyjnej. Wydawnictwo Libron, Kraków 2018.

Twaróg- Kanus A.: Przestrzeń komunikacyjna nauczyciel- uczeń. Spotkania w dialogu z opowieścią w tle [w:] Nauczyciel-Dziecko. Spotkania w przestrzeni edukacyjnej, red. A. Borzęcka, a. Twaróg- Kanus, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018.

Twaróg- Kanus A., Borzęcka A., Nauczyciel i uczeń w działaniu, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018.

 Twaróg- Kanus A.: Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego przez wykorzystanie technik kreatywnego myślenia w aspekcie emocjonalnym, społecznym i edukacyjnym ucznia edukacji wczesnoszkolnej [w:] Edukacja małego dziecka. Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej, red. E. Ogrodzka- Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger- Kosturek, Tom 12. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn- Kraków 2017.

Twaróg- Kanus A.: Diagnoza funkcjonalna dziecka z dysfunkcją wzroku. [w:] Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy, red. J. Skibska, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017.

Twaróg- Kanus A.: Na przekór schematom. Nauczyciel jako organizator uczniowskiego myślenia w przestrzeni edukacji wczesnoszkolnej. [w:] J. Skibska, J. Wojciechowska, red., Współczesna edukacja. Wielopłaszczyznowość zadań. Wydawnictwo Libron, Kraków 2016.

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.