dr Agnieszka Twaróg- Kanus

DSC_9437 nr pokoju: B123
telefon:  33/827-92-99
mail: akanus@ath.bielsko.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, coach, tutor, mentor w edukacji. Posiada doświadczenie zdobyte poza uczelnią w poradni okulistycznej, poradni psychologiczno- pedagogicznej, przedszkolu i klasach edukacji wczesnoszkolnej.

Zainteresowania badawcze oscylują wokół kształcenia dziecka w młodszym wieku szkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej, indywidualnej pracy terapeutycznej z dzieckiem słabo widzącym posiadającym trudności w zakresie czytania i pisania oraz wsparcia rozwoju poprzez wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.

Wybrane publikacje:

Twaróg- Kanus A. (2020), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczycieli szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Kraków: Impuls, ISBN 978- 83- 8095-765-7 (współautorzy: J. Skibska, A. Borzęcka)

Twaróg-Kanus A. (2020), Uczeń słabowidzący w młodszym wieku szkolnym w szkole ogólnodostępnej. Studium przypadku, „Konteksty Pedagogiczne”, nr 2(15)/2020, ISSN 2300-6471, s. 277-298, DOI: https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.282

Twaróg-Kanus A. (2020), Komunikacja interpersonalna w przestrzeni edukacji [w:] M. Przybysz- Zaremba, J. Stepaniuk, A. Szczygieł (red.), Szkoła – Nauczyciel – Uczeń w przestrzeni edukacyjnej, Warszawa: Difin, ISBN 978-83-8085-460-4

Twaróg-Kanus A. (2020), Kompetencje przyszłości w przestrzeni (nie tylko) edukacji [w:] R. Majzner (red.), Nauczyciel we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Diagnozy, poszukiwania, inspiracje, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, ISBN: 978-83-8180-380-9

Twaróg-Kanus A. (2020), Terapia i wsparcie dziecka z dysfunkcją wzroku w środowisku edukacyjnym, [w:] J. Skibska (red.), Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy, Kraków: Impuls, 978-83-8095-314-7

Twaróg-Kanus A. (2019), Self-assessment of diagnostic and therapeutic knowledge and skills of teachers in public schools, „Konteksty Pedagogiczne”  nr 2(13)/2019, ISSN 2300-6471, s. 101-115, DOI:  https://doi.org/10.19265/P.2019.213101

Twaróg-Kanus A. (2019), Femine Elements in Pedagogical Incontrology, „Journal of Human Dignity and Wellbeing. Woman in Different Walks of Life”, No. 7/2019 ISSN 2451-3520

Twaróg-Kanus A. (2019), Kompetencje społeczne nauczyciela w przestrzeni edukacji [w:] A. Borzęcka, A. Twaróg- Kanus, R. Waluś (red.), Nauczyciel i uczeń w przestrzeni pedagogicznej,  Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN 978-83-8095-731-2

Twaróg-Kanus A. (2019), Elementy facylitacji w edukacji, [w:] E. Kochanowska, R. Majzner (red.), Granice wolności w sztuce i edukacji. Wybrane konteksty, Bielsko- Biała: Akademia Techniczno- Humanistyczna, ISBN 978-83-66249-27-1

Twaróg-Kanus A. (2019), Mentoring Program as support in the school (culture) space, [w:] O. Simik, J. Skibska (red.), Perspectives of Pre-Primary and Primary Education. Challenges and Strategies, Ostrava – Bielsko-Biała 2019, 978-83-66249-13-4

Twaróg- Kanus A., Mentoring program as suport in the school (culture) space, [w:] Perspectivites of Pre – primary and Primary Education- Challenges and Strategies, red. O. Simik, J. Skibska, Akademia Techniczno- Humanistyczna, Ostrava- Bielsko- Biala 2019.

Twaróg-Kanus A., Inkontrologiczna perspektywa człowieka na granicy paradygmatów, [w:] Dokąd zmierzamy?Wspieranie rozwoju człowieka w rodzinie, edukacji i biznesie, red. E. Sadowska, A. Wiśniak, I. Łukasiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań Chorzów 2018.

Twaróg- Kanus A.: Spotkania z Innym w przestrzeni tutoringu. Świat i Słowo”, Akademia Techniczno- Humanistyczna, Bielsko- Biała 2018.

Twaróg- Kanus A.: Multimedia in the Life and Education of visually Impared and Blind People. „Konteksty” nr 11, 2018.

Twaróg- Kanus A.: Mentoring w edukacji [w] Pedagogika i jej oblicza, red. J. Skibska, J. Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej, Bielsko- Biała 2018.

Twaróg-Kanus A.  Borzęcka A, (red.): Nauczyciel-Dziecko. Spotkania w przestrzeni edukacyjnej. Wydawnictwo Libron, Kraków 2018.

Twaróg- Kanus A.: Przestrzeń komunikacyjna nauczyciel- uczeń. Spotkania w dialogu z opowieścią w tle [w:] Nauczyciel-Dziecko. Spotkania w przestrzeni edukacyjnej, red. A. Borzęcka, a. Twaróg- Kanus, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018.

Twaróg- Kanus A., Borzęcka A., Nauczyciel i uczeń w działaniu, Wydawnictwo Libron, Kraków 2018.

 Twaróg- Kanus A.: Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego przez wykorzystanie technik kreatywnego myślenia w aspekcie emocjonalnym, społecznym i edukacyjnym ucznia edukacji wczesnoszkolnej [w:] Edukacja małego dziecka. Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej, red. E. Ogrodzka- Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger- Kosturek, Tom 12. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn- Kraków 2017.

Twaróg- Kanus A.: Diagnoza funkcjonalna dziecka z dysfunkcją wzroku. [w:] Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy, red. J. Skibska, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017.

Twaróg- Kanus A.: Na przekór schematom. Nauczyciel jako organizator uczniowskiego myślenia w przestrzeni edukacji wczesnoszkolnej. [w:] J. Skibska, J. Wojciechowska, red., Współczesna edukacja. Wielopłaszczyznowość zadań. Wydawnictwo Libron, Kraków 2016.

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.